Share |

Uusimmat kirjoitukset

Blogin arkisto

Valaistu blogi

Ykseyden "palapeli"

Share |

Torstai 6.8.2009 klo 23.15


Tämän kuluneen viikon aikana olen kokenut jälleen vapautuneeni monesta eri harhan tasosta ja samalla olen alkanut oivaltaa yhä enemmän,  miten kaikki täällä harhassa ilmentyvä yhtäkkiä liittyy toisiinsa. Kuin näkisin valtavan palapelin edessäni ja yhtäkkiä alkaisin hahmottaa kokonaisuuden, todellisen "kuvan" tässä palapelissä.

Englannin matkan aikana ja sen jälkeen olen saanut vahvistusta siihen, että tässä ajassa on kysymys suuremmassa mittakaavassa jonkin vanhan päätöksestä ja uuden alkamisesta. Olen oivaltanut myös sen, että koska ihan oikeasti me olemme kaikki yhtä, Ykseyttä, niin omat oivallukseni ja kokemukseni ovat myös yhtä. Että ei ole mitään henkilökohtaisia "saavutuksia" tai edes henkilökohtaisia kokemuksia. Jokainen osa kollektiivista tietoisuutta on samaa alkulähdettä ja siis oikeasti vain yksi tietoisuus. Jokainen ajatus on yhtä, jokainen kuvitteellinen kokemus täällä harhan ulottuvuudessa on yhtä, jokainen tunne on yhtä. Ja yhtäkkiä alan tajuta, miten suuren asian äärellä oikeasti olen. Ei todellakaan ole samantekevää, mitä ajattelen tai teen. Että jokainen askel, jonka polullani otan, tulee ottaa rakkaudesta käsin  ja Pyhän Hengen johdatuksessa tai muuten se on askel kohti erillisyyttä. Että oikeasti ei ole mitään muuta kuin Ykseys. Millään muulla ei ole merkitystä.

Toinen hyvin paljon minua havahduttanut oivallus tässä hetkessä on se, miten tämän ykseyden voi saavuttaa ja säilyttää pysyvästi tietoisuudessaan. Koen, että eräs merkittävä avain tähän on se muutos, jota tämä planeetta ja ihmiskunta käy juuri tällä hetkellä läpi. Olemme matkalla kohti sisäistä feminiinisen ja maskuliinisen puolen täydellistä yhdentymistä. Tämä muutos on saanut alkunsa jo vuoden 2008 alussa mutta nyt tämä yhteenliittymä on todellakin käsillä. Se, että ihmisinä koemme olevamme erillisiä ja pyrimme etsimään "puuttuvaa osaa" usein itsemme ulkopuolelta saa aivan uuden näkökulman, kun ymmärrämme, että tämä Jumalan poika, kristusvalo meissä kaikissa saa voimansa oman sisäisen feminiinisen ja maskuliinisen osan harmoniasta ja täydellisestä yhtymisestä yhdeksi.

Kun chakrajärjestelmämme on nyt siirtymässä 7 chakran järjestelmästä kohti 14 chakran järjestelmää syntyy kahdesta 14:sta järjestelmästä numerologisesti 28, eli 2+8=10 toisin sanoen Ykseys ja täydellinen yhteys tähän Ykseyteen. Tämä oivallus minulle ilmentyi unen kautta, jossa minulle näytettiin erästä peltokuviota, joka syntyi samana päivänä, kun palasimme takaisin Suomeen. Herättyäni päässäni oli hyvin kirkkaasti numerot 7, 14 ja 28 ja tiesin, että tämä uni liittyy jotenkin aiempiin kokemuksiini ja oivalluksiini.

Koen, että tämä kahden yhtyminen harmoniseksi yhdeksi on avain ja kuvaa sitä prosessia, joka meissä jokaisessa tapahtuu juuri nyt huomasimme sitä tai emme. Myös tämä nolla on hyvin merkittävä osa tätä avainta: kun nollan sisään laittaa ykkösen syntyy kehä, joka sulkee tämän ykkösen sisäänsä. Nolla siis ilmentää tätä sulkijaa, päättymistä ja ykseyteen siirtymistä kahden puoliskon kautta eli feminiinisen ja maskuliinisen osan yhdentymistä yhdeksi. Tässä linkki kuvaan peltokuviosta, jonka unessa näin.

http://www.cropcircleconnector.com/2009/ogbourne/ogbourne2009.html

 

Olen lisäksi saanut unien ja rakkaiden ystävieni kautta vahvistusta tälle informaatiolle ja oivaltanut, että tämän kristusvalon ilmentämisen seuraava avain on seksuaalienergian voiman ymmärtäminen todellisuudesta käsin. Oma kokemukseni tässä maailmassa on, että juuri seksuaalienergia on todellinen väärinymmärryksen ilmentymä tässä harhassa. Tätä energiaa käytetään ja on käytetty jo ikiajat täysin egolähtöisesti, keskittyen nautintoon, itsensä tai kumppanin tarpeiden tyydyttämiseen tai vallankäytön välineenä. Todellisuudessa seksuaalienergia on sisäisen flowmme alkuvoima, virtaus, joka puhtaasti ilmentyessään antaa valtavan voiman sisäisen valon loistoon ja Jumalallisen rakkauden manifestointiin elämän kaikilla osa-alueilla. Tämä energia on ollut ihmiskunnassa hyvin pitkään vaiettu, peitelty ja hävetty osa ihmisyyttä. Seksuaalisuuden kautta ihmiskunta on pitänyt itsensä kiinni tässä harhassa ja sen myötä valinnut yhä uudelleen erillisyyden omasta Jumalallisesta alkulähteestään. Nyt ymmärrän, että tämä seksuaalienergian vapaa virtaus -sallien jumalallisen voiman ilmentyä kauttamme tämän energian virratessa- on rakkauden ja valon todellinen "ydinreaktori". 

Koen myös, että tämän matkan aikana olen saanut upean kokemuksen siitä, mitä tämä Hengen ohjauksessa tapahtuva seksuaalienergian voima voi saada aikaan. Sisäinen valo moninkertaistuu ja ilmentyy kaikkien läsnäolijoiden sisimmästä, jumalallinen flow monikertaistuu ja eräänlainen "automaattiohjaus" toimii täydellisesti ilman fyysisen tai mielen tason ponnisteluja. Tämän energiavirran voiman sisäistäminen ja valjastaminen Pyhän Hengen käyttöön fyysisten kehojemme kautta on valtava harppaus ihmiskunnalle ja avain seuraavaan tietoisuuden tasoon siirtymiseen. Eräs tärkeimmistä oivalluksistani tämän ykseyden tilan ylläpitämisessä on kuitenkin se, ettei  jää kiinni näihin kokemuksiin vaikka ne olisivat mielen tasolla miten upeita tahansa. Kaikki kokemukset ovat kuitenkin lopulta vain osa tätä maallista harhaa ja olemme täällä fyysisessä harhassa juuri sitä varten, että voisimme saada näitä kokemuksia, olivatpa ne millaisia hyvänsä. Koen, että ainoa keino säilyttää tämä sisäinen flow ja ykseyden tila pysyvästi on antautuminen; täydellinen antautuminen Pyhän Hengen ohjaukseen ja Jumalallisen suunnitelman toteuttamiseen kauttamme. Kun löydät tämän täydellisen luottamuksen sisimmästäsi huomaat itse asiassa olevasi jo perillä.

Avainsanat: ykseys, seksuaalienergian merkitys, feminiinisen ja maskuliinisen puolen yhdentyminen